• Kategorie
  • Szukaj
  • Elektrody wolframowe

Jedną z najpowszechniej stosowanych obecnie technik spawania jest metoda TIG, przeprowadzana w osłonie gazu obojętnego. Wykorzystywana jest do spajania stali niskostopowych i wysokostopowych oraz metali kolorowych, takich jak aluminium, miedź, magnez, nikiel. Wysoka jakość oraz czystość spoiny przy jednoczesnej, dużej wytrzymałości złącza powoduje, iż znajduje ona bardzo szeroki zakres zastosowań.

Aby skutecznie pracować metodą TIG, w trakcie procesu spawalniczego stosowane są różne rodzaje elektrody wolframowej, jak czerwona, niebieska czy złota, które w praktycznych opakowaniach można nabyć w sklepie Sudeckiego Centrum Spawalnictwa.

Stal nierdzewna jest materiałem wymagającym pod względem technicznym, a wykorzystanie odpowiedniej elektrody zapewnia nie tylko jakość spoiny, ale również minimalizuje ryzyko zanieczyszczeń i wad spawalniczych. Elektroda wolframowa do nierdzewki dostępna w naszym sklepie internetowym charakteryzuje się wysoką wydajnością, w efekcie czego stanowi ekonomiczny wybór dla profesjonalnych spawaczy, którym zależy na możliwości dostosowania akcesoriów spawalniczych do specyficznych wymagań konkretnego projektu. Nasze elektrody cechują się doskonałą stabilnością łuku, pozwalając na uzyskanie przy spawaniu stali nierdzewnej precyzyjnego oraz czystego spawu.

Elektrody wolframowe - doskonałe parametry spoiny

Elektroda wolframowa jest nietopliwą elektrodą spawalniczą, wykonaną z czystego wolframu lub z dodatkiem tlenków toru, ceru, lantanu lub cyrkonu.

  • Elektroda wolframowa złota, w skład której wchodzi tlenek lantanu (1,5%), charakteryzuje się uniwersalnością, łatwym zajarzeniem i dobrą stabilnością łuku. Wskazana jest do spawania prądem zmiennym AC i stałym DC i nadaje się do pracy z materiałami z miedzi, tytanu, stali wysokostopowych i niskostopowych oraz stopów magnezu.
  • Elektroda wolframowa niebieska z 2% tlenku lantanu, poza spawaniem prądem zmiennym AC i stałym DC stosowana jest również przy spawaniu plazmą. W efekcie dobrych właściwości zajarzenia efektywnie wykorzystuje się ją w procesach spawalniczych zautomatyzowanych.

Elektroda wolframowa dedykowana do nierdzewki

Elektroda wolframowa czerwona o 2% zawartości toru zapewnia dobre zajarzenie i stabilność łuku przy jednoczesnym niewielkim wtrąceniu wolframu do spoiny. Cieszy się szczególną popularnością, gdyż w efekcie jej stosowania uzyskuje się spoinę o bardzo dużej trwałości. To często wykorzystywana elektroda wolframowa także do tzw. nierdzewki.

Elektrody wolframowe zakupione w naszym sklepie pozwolą osiągnąć bardzo dobre parametry wytrzymałościowe oraz wysoką jakość spoiny z wyeliminowaniem niezgodności spawalniczych. Przy odpowiednim doborze, za ich pomocą uzyska się możliwość precyzyjnego spajania niemal wszystkich metali oraz ich stopów.